25.01.2022
Jūrmalas Kauguru vidusskola

Tradīcijas

Skatīts: 4678
 • Zinību diena
 • Skolotāju diena
 • Pirmklasnieku un Piekto klašu dzimšanas diena
 • Iesvētīšana (10.kl.)
 • Sporta diena
 • Pēdējā zvana pēcpusdienas
 • Labāko skolēnu apbalvošana un brauciens
 • Izlaidumu vakari
 • Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens pie Zolta pieminekļa
 • Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītā svinīgā līnija
 • "Gaismas ceļa" veidošana
 • Miķeļdienas kompozīciju izstāde un tirdziņš
 • Ziemassvētku svinēšana
 • Konkurss "Pop - iela"
 • Meteņu svinēšana un pankūku tirdziņš
 • Sieviešu dienai veltīts koncerts
 • Konkurss "Slavas minūte"
 • Lieldienu svinēšana
 • Mātes un Ģimenes dienai veltīts koncerts
 • Teātra apmeklējumi
 • Teātru viesizrādes skolā
 • Izstādes "Skola" apmeklējums
 • Skolas rīkotās akcijas:
  • Ziedojumu vākšana
  • Slokas dzīvnieku patversmei
  • Ziemassvētku labdarības koncerti
  • Ziedojumu vākšana maznodrošinātām ģimenēm
  • Makulatūras vākšana;
  • Lielā tīrīšanas talka
 • Bērnu vasaras nometne "Intelekts"
 • Tikšanās ar interesantiem un sabiedrībā ievērojamajiem cilvēkiem
 • Tikšanās ar mācību iestāžu pārstāvjiem
 • Priekšmetu nedēļas