25.01.2022
Jūrmalas Kauguru vidusskola

Līdzdalība projektos

Skatīts: 4385

"LABBUTĪBAS CEĻAKARTE SKOLĀ"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros ir izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”.

Projektu konkursa mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestādes jauniešu pašpārvalžu iniciatīvu projektiem - labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanai, kas ir identificētas, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, un saplānotas JSPA organizētās mācībās par skolēnu labbūtības ceļakartes izstrādi, tādējādi nostiprinot psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības kompetenci Latvijas izglītības iestādēs, veidojot pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstītu jauniešu paaudzi pēc-Covid19 laikmetā.

No 10. oktobra līdz 31. decembrim 2021. gadā Jūrmalas Kauguru vidusskolā tiks realizēts projekts "Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Jūrmalas Kauguru vidusskolā”.

Tuvākie pasākumi :
1. Lekcija par tēmu “ Mans veselīgais ēdiens “ 1.- 4.kl.

2. Praktiskā nodarbība “ Salīdzināt produkta sastāvu” 9.- 12.kl

3. “Ģimenes diena” - kahoot spēle

4. Video - “Uzdod jautājumu psihologam” 9.-12.kl

5. Lekcija “Psihoemocionāla veselība” 5.-9.kl.

Projektu izstrādāja Simona Garkule un Paula Lipina (12.klase)

WhatsApp Image 2021 11 23 at 12.59.59

WhatsApp Image 2021 11 23 at 12.59.57 1

WhatsApp Image 2021 11 23 at 12.59.57

 

 

 

 

Skolā tika realizēti dažādi projekti:

  • pilotprojekts "Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija";
  • Eiropas Sociālā fonda aktivitāte "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos";
  • Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos";
  • ESF projekta 1. aktivitāte "Valsts valodas programmu pilnveide, mācību materiālu izstrāde pilnveidotajam mācību saturam un to aprobācija".

 

esf

ETwinning ienāk arī mūsu skolā.

No 12.-14. oktobrim viena no mūsu skolotājām piedalījās eTwinning kontaktu veidošanas seminārā “eTwinning projektu organizēšana vidusskolā” Lillē, Francijā. Šajās apmācībās piedalījās skolotāji vairāk kā no 20 Eiropas valstīm.

Trīs dienu apmācībās bija iespēja dalīties pieredzē, uzzināt, kas ir eTwinning, Twinspace un kā šos rīkus izmantot projektu veidošanā, veicinot Eiropas skolu tīklu sadarbību. Šo apmācību laikā vairāki skolotāji dalījās projektu īstenošanas pieredzē, iedvesmojot citus, kas vēl nav īstenojuši projektus. Tā kā apmācīju galvenā tēma bija ‘vide’, tika organizēts brauciens uz Loos-en-Gohelle pilsētu, kas pēdējā gadsimta laikā pārvērtusies no ogļu raktuvēm pieguļošu pilsētu par videi draudzīgas pilsētas etalonu. Ņemot vērā, ka šīs bija diez gan īsas apmācības, nodarbības bija ļoti intensīvas un produktīvas, kā arī pēc tām sekoja iespēja iepazīt kolēģus no visdažādākajām valstīm arī neformālā vidē, jo katru vakaru tika rīkotas vakariņas.

Un, protams, apmācību rezultātā tikai izveidoti daudzi projekti, tai skaitā “Environment Time” (“Laiks videi”), kurā piedalās arī mūsu skolas 10. klases skolēni.

Šajā projektā piedalās skolēni no četrām skolām – Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas (Latvija), Loreto Grammar School (Lielbritānija), Institution Notre Dame des Anges (Francija), St. Colman’s High & Sixt Form College (Ziemeļīrija).

Projekta mērķi ir:

  • izplatīt informāciju par vides problēmām, veidojot video kampaņu;
  • attīstīt skolēnu kritiskās domāšanas, pētnieciskās, IKT un komunikācijas prasmes, pētot rakstus vietējos un Eiropas medijos, sazinoties ar skolēniem no sadarbības skolām, izmantojot Twinspace vidi;
  • attīstīt skolēnu piederības sajūtu vietējā un Eiropas līmenī;
  • mainīt ikdienas ieradumus, lai mazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi.

Šobrīd skolēni ir izveidojuši video par sevi un skolu un izpētījuši rakstus par vides problēmām. Janvāra otrajā pusē Twinspace vidē tiks uzsākta diskusija, izmantojot skolēnu apkopoto informāciju, lai rastu risinājumus un idejas video kampaņai, kas tiks īstenota martā.

Ja projekts noritēs veiksmīgi un skolēni būs motivēti turpināt iesākto, tiks organizēts jauniešu apmaiņas brauciens, piesaistot Erasmus+ finansējumu.

atteli

 

 

Focus Your Vision! – Erasmus+ jauniešu apmaiņa.

Kamēr daudzi jaunieši baudīja vasaras brīvlaiku, atpūšoties pie jūras vai pavadot laiku ar draugiem, 9 mūsu skolas skolēni piedalījās jauniešu apmaiņā, kas notika no 31. jūlija līdz 10. augustam Hārlemā, Nīderlandē. Projekta laikā tika aktualizēts atkritumu pārstrādes un otrreizējas lietošanas nozīmīgums, kā arī dažādos veidos attīstīts jauniešu radošums.

Šajā projektā kopā piedalījās 32 jaunieši no 4 valstīm – Latvijas, Itālijas, Maltas un Nīderlandes. Visa projekta laikā jaunieši piedalījās daudzveidīgās aktivitātēs – diskusijās, būtisku jautājumu izzināšanā, kas saistīti ar atkritumu pārstrādi un otrreizēju lietošanu, pārstrādājamu materiālu vākšanā, mākslas izstādes izveidē un reklamēšanā. Katrs mākslas darbs izstādē atklāja kādu no Eiropas Savienības vērtībām, piemēram, izglītība, daudzveidība, demokrātija, kultūra, veselīgs dzīvesveids un citas. Izstādes izveides un reklamēšanas procesā jauniešiem bija iespēja izpausties radoši, mākslā atklājot idejas, kas saistītas ar Eiropas Savienības vērtībām, kā arī iepazīt vietējos iedzīvotājus, stāstot viņiem par izstādi, jauniešu apmaiņu un savām idejām.

Skolēniem apmaiņas laikā bija arī iespēja uzzināt daudz ko jaunu par citu tautu kultūru, jo tika organizēti 4 nacionālās virtuves un aktivitāšu vakari. Šo vakaru laikā jaunieši gatavoja tradicionālas maltītes un vēlāk organizēja dejas, rotaļas, viktorīnas.

Katrs jaunietis, kas piedalījās šajā apmaiņā, atzīst, ka Erasmus+ projekta ietvaros var uzzināt daudz ko jaunu par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, citu tautu kultūru un tradīcijām, iepazīties ar jauniešiem no citām valstīm, kā arī realizēt savas idejas.

Jauniešu apmaiņu organizēja WOW GO Amsterdam pārstāvji, un to finansēja Erasmus+ programma.

NIEUWSFOTO 1 RODI