25.09.2016
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

25.09.2016

10.00 Jūrmalas sporta diena. Maratons. Majoru pludmalē (A.Fjodorovs, S.Garkule).

23.09.2016

Olimpiskā diena (S.Garkule, sporta skolotāji).

2.b klases mācību ekskursija uz "Bio Saimniecību" Džukstes pag. (T.Ļinkeviča).

22.09.2016

6.a klases mācību ekskursija uz Jelgavu (S.Jermakova).

19.00 Vecāku sapulce 10.a,b klasēm.

19.00 Vecāku sapulce 5.a,c klasēm.

21.09.2016

11.00 Iesvētīšana pirmklasniekos Raiņa 118, aktu zālē.

14.00 Konkurss "Diena bez nāves uz ceļiem" skolas pagalmā (S.Garkule, I.Kalnkambers).

15.00 Bioloģijas skolotāju sanāksme Ķemeros "Meža mājā" (K.Mihejenko).

20.09.2016

8.15 5.a,b,c klasēm tikšanās ar Valsts policijas inspektori A.Aboltiņu aktu zālē.

1.b klases mācību ekskursija uz Jelgavu (V.Golubeva).

5.b mācību ekskursija uz Ķemeriem (A.Fjodorovs).

15.00 Jūrmalas sākumskolu MA sanāksme s./sk. "Atvase" (Z.Dambe).

16.09.2016

6.b klases mācību ekskursija uz Jelgavu (J.Moisejenko).

4.b klases mācību ekskursija uz Cesi (O.Smirnova).

2.a klases mācību ekskursija uz Tērvete (T.Iņuhina).

2.c klases mācību ekskursija uz Jelgavu (I.Sokolova).

15.09.2016

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 5. klasēm.

18.30 Vecāku sapulce 5.b klasē (A.Fjodorovs).

14.09.2016

11.00 Sanāksme izglītības iestāžu direktoriem Majoru vidusskolā (Z.Tarasenko).

18.00 Vecāku sapulce 3.a,b,c kl.

12.09.2016

Tematisko plānu sagatavošana. Informatīva sanāksme (Z.Tarasenko).

12.50 Skolēnu pašpārvaldes sēde, 301.kab. (S.Garkule).

14.00 Futbola svētki.

09.09.2016

07.00 4.a klases mācību ekskursija.

Skolas sporta diena pēc atsevišķā plāna.

08.09.2016

19.00 Vecāku sapulce 2.a,b,c kl.

19.30 Vecāku sapulce 1.a,b,c kl.

07.09.2016

15.00 Sporta skolotāju metodiskās komisijas sēde Sporta skolā.