26.03.2017
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

24.03.2017

10.00-16.00 Rīgas reģionālā izglītības zinātnisko darbu konference. Visvalžu iela 4a, Rīga 214. kab. (Z. Kļimoviča, J.Moisejenko).

10.30-14.00 Rīgas reģionālā izglītības zinātnisko darbu konference. Lomonosova iela 1, Rīga, 309.auditorija (P.Vologžāņins).

23.03.2017

Starptautisks matemātikas konkurss "Ķengurs" 2. - 12. klasēm pēc atsevišķā plāna (J.Lavrinaite, Z.Dambe).

13.00 Sanāksme "Atbalsta personālu" Mežmalas vidusskolā.

14.00 Rīgas reģionālā izglītības zinātnisko darbu konference. Raiņa bulvāris 19, Rīga, Observatorija (E.Daņiloha, V.Siņicins, R.Neimanis).

14.00 Pilsētas "Pop-iela" aktu zālē (S.Garkule).

22.03.2017

8.30 Valsts Ķīmijas olimpiāde (V.Siņicins, J.Šaranda).

Konkurss "Pasaules Ūdens diena" Pumpuru vidusskola (S.Bedņika, K.Kovaļovs, E.Ļebedeva, J.Smirnova, K.Mihejenko).

13.30 Informatīvā sanāksme direktora vietniekiem izglītības jomā par CE, Izglītības pārvalde (S.Fedosenko).

18.03.2017

10.00 Republikas krievu valodas olimpiāde Rīgas 40. vidusskolā (N.Žitkova).

16.03.2017

9.10 Atklātās stundas p.i.i. "Bitīte" (O.Smirnova, I.Miroshnikova).

Izglītības forums "Iespēju tilts izglītības sākumskolā" Valmierā (Z.Tarasenko, Z.Dambe, O.Strode, A.Abramovska).

Konference "Izglītības programmu dažādība pamatizglītības apguvē" ssk "Atvase" (I.Sokolova, I.Kalve, A.Dovbenko, V.Golubeva, D.Salmane, T.Linkeviča, A.Miltiņa, I.Šterna-Stirne, A.Zakandikina, V.Antonova, S.Garkule).

18.30 Vecāku sapulce 8.b klasē (S.Garkule).

15.03.2017

9.00 Atklātās stundas p.i.i. "Mārīte" (O.Smirnova, L.Abramovska, I.Miroshnikova).

10.00 Latviešu valodas MA sanāksme 302.kab. (S.Krutskiha).

10.00 Sākumskolu MK sanāksme 305. kab. (Z.Dambe, Z.Tarasenko).

19.00 Vecāku sapulce 8.b klasē (S.Garkule).

14.03.2017

Skolu bibliotekāru seminārs LNB (I.Dargele).

10.03.2017

13.00 Konkursa "Krāsu jūra" laureātu apbalvošana un godalgoto darbu izstādes atklāšana Līvu akvaparkā (Ņ.Eihlere).

18.00 Vecāku sapulce 4.b klase (O.Smirnova).

09.03.2017

Diagnosticējošais darbs valsts valodā 3. klasēm (Z.Tarasenko, Z.Dambe).

8.30 – 12.00 Stundas 11. klasēm ar Swedbanka pārstāvjiem (S.Garkule).

18.00 Vecāku sapulce 4.a klase (L.Abramovska).

08.03.2017

14.00 Koncerts (A.Fjodorovs, S.Fedosenko).

Teātru un literāro uzvedumu skate Jūrmalas teātrī (N.Žitkova).

07.03.2017

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasēm (Z.Tarasenko, S.Fedosenko).

12.25 Spēle "Kur ir loģika?" aktu zālē (N.Žitkova).

02.03.2017

Diagnosticējošais darbs valsts valodā 6. klasēm (Z.Tarasenko, S.Fedosenko).

Slavas minūte atlases kārta aktu zālē (S.Garkule).

A.Korņilovam piešķirtā apbalvojuma "Taisnais starp tautām" pasniegšanas ceremonija Jūrmalas pilsētas muzejā (Z.Tarasenko, L.Jokša).